Zaštitarsko-ekološka udruga „PRODE“ Hodošan:ZELENA ČISTKA 2015. –

ZELENA ČISTKA 2015.

Općina Donji Kraljevec i treću godinu zaredom uključila se u akciju „Zelena čistka-za čišći okoliš“, koja se provodila u subotu 18. travnja 2015. godine u R. Hrvatskoj.

DSC_0008Akcija se provodila u koordinaciji sa Zaštitarsko-ekološkom udrugom „PRODE“ iz Hodošana i komunalnim redarom općine Donji Kraljevec.

U akciju se uključilo oko 290 sudionika, članova udruga koje djeluju na području općine Donji Kraljevec iz naselja Donji Kraljevec, Hodošan, Donji Hrašćan, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju i Donji Pustakovec, kao i učenici OŠ Donji Kraljevec i Hodošan.

Za vrijeme provođenja akcije od otpada su se očistila sva naselja i područja uz prilazne ceste prema naseljima u općini. Čišćenje se proširilo i na šumski predio zvan „Zelengaj“ nedaleko mjesta Hodošan, gdje su godinama nesavjesni mještani okolnih sela odbacivali razni otpad. Navedenu lokaciju koja je bila najkritičnija, zajedničkim snagama očistili su članovi ZEU „Prode“ i SRD „Trnava“ iz Hodošana. Tijekom provođenja akcije  prikupilo se ukupno 4,8 tona raznog otpada.
Zelena čistka se provodila u suradnji sa komunalnim poduzećem „Pre-kom“ d.o.o. iz Preloga, koji su donirali dio vreča za prikupljanje smeća, kao i klipiće za sudionikeakcije, te su odmah po završetku akcije izvršili skupljanje prikupljenog smeća, koje je bilo deponirano na unaprijed dogovorenim lokacijama po pojedinim mjestima u općini i otpremili ga na deponiju smeća u Totovec.
Zahvaljujemo se svima koji su se uključili u navedenu akciju, unatoč hladnom vremenu, te molimo nesavjesne građane da ne bacaju smeće u prirodi, jer time ne rade štetu samo prirodi, nego i sebi samima. Želja nam je da se tokom idućih godina nađe i prikupi što manje smeća u prirodi, već da se isto baca i na za to predviđena mjesta, kako bi si stvorili što ljepši i ugodniji okoliš za suživot svih građana.

ZEU PRODE HODOŠAN:Vuk Kristian 

, ,