IZVJEŠĆE S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DVD-a DONJI PUSTAKOVEC

IZVJEŠĆE S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DVD-a DONJI PUSTAKOVEC

U subotu, 31. siječnja 2015.godine DVD Donji Pustakovec održao je svoju  redovnu godišnju skupštinu.

Nakon otvaranja skupštine, pozdravne riječi i izbora radnog predsjedništva,zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika slijedila su izvješća Upravnog odbora, zapovjednika, blagajnika i Nadzornog odbora. Zatim je održana rasprava uz usvajanje izvješća, programa rada i financijskog plana. Na samom kraju skupštine dodijeljene su diplome za položena vatrogasna zvanja i jedna zahvalnica.

dvd_skupstina_2015_1
Uz sva susjedna dobrovoljna vatrogasna društva, naših mještana i vatrogasaca pridružili su nam se i zamjenica načelnika Općine Donji Kraljevec Snježana Pongrac,  predsjednik Mjesnog odbora Igor Ivković, Andrija Ilijaš ispred VZMŽ i VZPO Donji Kraljevec – Goričan, Aktiv žena Donji Pustakovec i Klub mladih „Pustakovčan“.
Kroz sva izvješća vidljiv je napredak društva iz godine u godinu. Spomenute su sve aktivnosti koje su članovi društva obavljali tokom godine. Društvo je najviše vremena provodilo u pripremanju ekipa za natjecanje kako seniora tako i djece i mladeži. Zapovjednik DVD-a Donji Pustakovec Vjeran Štampar pohvalio je žensku A ekipu koja je na županijskom natjecanju u Svetom Križu osvojila visoko četvrto mjesto.

dvd_skupstina_2015_2
Prijedlog programa rada DVD-a Donji Pustakovec i financijski plan za 2015.godinu iznio je predsjednik društva Branko Vadlja.
Plan rada DVD-a Donji Pustakovec za 2015.godinu:
1.Preventivni pregledi hidranata, bunara i sondi
2.Održavanje kombi vozila, agregata i muljače
3.Školovanje članova
4.Sudjelovanje na takmičenjima i vježbama
5.Slanje 10 članova na liječnički pregled

Financijski plan za 2015.godinu:
1.Liječnički pregled (10 članova)  4.000,00kn
2.Nabava zaštitnih odijela (4 komada) 16.000,00kn
3.Tehnički pregled vozila i osiguranje 3.000,00kn
4.Gorivo za kombi i agregate 1.000,00kn
5.Osiguranje vatrogasaca 1.000,00kn
6.Tekuće održavanje (rezervni dijelovi, godišnja skupština i dr.) 5.000,00kn
7.Godišnje održavanje (servis) S aparata     1.000,00
UKUPNO:       31.000,00kn

Puno sreće u daljnjem radu društva zaželjela je u svom obraćanju zamjenica načelnika Općine Donji Kraljevec Snježana Pongrac te istaknula da se u svakom trenutku možemo obratiti općini za potrebnu pomoć. Predsjednik Mjesnog odbora Donji Pustakovec Igor Ivković zahvalio je članovima DVD-a na angažmanu u svim zajedničkim aktivnostima te izrazio želju za početak izgradnje novog spremišta. Ispred VZMŽ i VZPO Donji Kraljevec – Goričan sve prisutne je pozdravio Andrija Ilijaš. Napomenuo je kako je potrebno nabaviti nužnu opremu kod intervencija za zaštitu vatrogasaca jer kako i sam kaže „čovjek je uvijek ispred svega i važniji od svega“. Dobru suradnju unazad nekoliko godina s Klubom mladih „Pustakovčan“ istaknuo je predsjednik kluba Filip Strahija te zaželio puno uspjeha u daljnjem radu.

Na dnevnom redu bila je i točka vezana uz izmjene i dopune Statuta društva sukladno primjeni odredbe novog Zakona o udrugama. Članovi društva jednoglasno su prihvatili odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva. Jednoglasno su prihvaćena i sva izvješća podnijeta na skupštini.
Na Skupštini je dodijeljeno nekoliko diploma za položena zvanja u vatrogastvu. Tako je diplomu za zvanje vatrogasac primila Ivana Vadlja, a Sanela Barić, Lana Strahija i Daniel Čonka za zvanje vatrogasac prve klase. Diplomu  za zvanje vatrogasni dočasnik prve klase primili su Ivan Borović i Dejan Čonka.

dvd_skupstina_2015_1

Također, DVD Donji Pustakovec dodijelio je jednu zahvalnicu i to MO Donji Pustakovec za pomoć kod nabavke nove opreme.
U DVD Donji Pustakovec s veseljem su primljeni novi članovi Vedran Andrašec i Vanja Strahija.
Svi vatrogasci i naši gosti nastavili su se družiti uz domjenak, a sve prisutne zabavljao je Mustač bend.

Tajnik: Dejan Čonka
U Donjem Pustakovcu 31.1.2015.g

, ,