Pravilnik o nabavi robe usluge i radova Općine Donji Kraljevec

Grb-Donji-Kraljevec_m

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11., 83/13, 143/13 i 13/14), i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 04.02.2015. godine donosi Pravilnik o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna te nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna