Najava: Stručno usavršavanje za sigurnu primjenu zaštite bilja

Stručno usavršavanje za sigurnu primjenu zaštite bilja kojom se dobiva iskaznica za mogućnost kupnje i primjene sredstava za zaštitu bilja održati će se u Donjem Kraljevcu , prostorije Općine Donji Kraljevec –Velika vijećnica u vremenu:

četvrtak 22.01.2015.g.   – 09,00-13,00 h

petak 23.01.2015.g.   – 09,00-13,00 h

ponedjeljak 26.01.2015.g.  – 09,00-13,00 h  (polaganje ispita )

Poljokomunalni redar-Balent

prskanje pesticidima