RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

grb_croREPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DONJI KRALJEVEC

KLASA:013-01/14-01/4

URBROJ:2109-06-14-10

Čakovec, 30. prosinca 2014.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14 – dalje Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Kraljevec donosi RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U biračkom odboru za biračko mjesto broj: 008 – PALINOVEC – DOM KULTURE, PALINOVEC 22 razrješuju se:

  1. JURICA PURIĆ – za člana
  2. MARIO LOVRENČIĆ -zamjenik člana

II. U birački odbor za biračko mjesto broj: 008 – PALINOVEC – DOM KULTURE, PALINOVEC 22 imenuju se:

  1. Kristina Brodarić – za člana
  2. Elizabeta Matijaško – za zamjenika člana
  • Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja. (članak 24. Stavak 1. Zakona)

PREDSJEDNIK: DANKO MANDIĆ

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA (pdf) razrjesenje_rjesenje_biracki odbori

izbori_2015

,