Svečano otvorena kampanja „Za manje otpada“

OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC

U OŠ Donji Kraljevec ovog je petka svečano otvorena kampanja „Za manje otpada“. Litter Less kampanja  je kampanja koju organiziraju Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), kroz programe Eko-škole i Mladi izvjestitelji za okoliš (YRE), zaklada William Wrigley Jr. Company Foundation i nacionalni operateri u zemljama sudionicama. U Hrvatskoj su je organizirale Udruga Lijepa naša,  Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE) i tvrtka Wrigley Hrvatska.  Ciljevi kampanje su podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice, pomoć učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom i suradnja škola na promociji odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.

U prvoj godini kampanju je provelo 15, u drugoj godini 25, a u trećoj godini 40 Eko-škola u Hrvatskoj. U četvrtoj godini kampanja se provodi u 30 država, a u Hrvatskoj su se  uključile 25 osnovnih škola, dječjih vrtića i srednjih škola koje nose status međunarodne ekoškole.

Dsc_0077_m


Osnovna škola Donji Kraljevec uspjela se na vrijeme prijaviti i ući među 25 odabranih u RH. Jedini smo iz Međimurske županije koji provodimo ovu kampanju. Zbog toga je početak zabilježen radno – nakon prijave i registracije na stranicama kampanje uslijedila je izrada plana rada i akcija koje ćemo provoditi. Veliku ulogu u tome imala je predsjednica ekoodbora škole Maja Lukman. Prošli tjedan mladi su matematičari s učiteljicom Sanjom Horvat Pahek obradili podatke o dosadašnjim akcijama prikupljanja papira i na tu temu izradili plakat.

Djelatnice  Marta Novak Bratović, Ksenija Vugrinec Krumpić, Ivana Kramar i Anita Purić provele su radionice izrade uporabnih i ukrasnih predmeta iz otpadnog materijala iz čega je nastala izložba radova koja je otvorena u petak u holu škole i još se može pogledati. U petak su Marija Purić Hranjec iNevenka Reif pokazale učenicima da papir nije smeće kroz radionicu recikliranja papira.
Daljnji su nam planovi održavanje radionica recikliranja otpadnog tetrapaka i izrada uporabnih predmeta koje ćemo prezentirati na božićnom sajmu. Slijedeće polugodište planiramo još jednu akciju prikupljanja otpadnog papira. Uključit ćemo se i u čišćenje mjesta od otpada.

,