Poziv za sudjelovanje u projektu “Informativni glasnik općine Donji Kraljevec”

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KLASA:612-10/14-01/4
UR.BROJ:2109-06-14-01   


Donji Kraljevec, 05. studeni 2014.

– Svim udrugama koje participiraju u Proračunu općine Donji Kraljevec
– svim udrugama čiji su članovi s područja općine Donji Kraljevec

Predmet: Poziv za sudjelovanje u projektu “Informativni glasnik općine Donji Kraljevec broj 13”

Poštovani;


Općina Donji Kraljevec priprema izdavanje Trinaestog  broja Informativnog glasnika koji bi trebao biti tiskan i distribuiran za božićne i novogodišnje blagdane.

Pozivamo sve mjesne odbore i udruge koje u njima djeluju, a posebno one koje primaju sredstva iz općinskog proračuna, da što prije, a najkasnije do petka, 21. studenoga 2014. na bilo koji način dostave pisani i slikovni materijal vezan za svoj redoviti rad ili povremene akcije i to:

– računalno ispisane tekstove o svom radu.
– fotografije u bilo kom izvornom obliku (“prava fotografija”, foto papir, CD, stick, DVD…). Fotografije ne treba smanjivati ili povećavati, uređivati, obrađivati… ne ih umetati u tekst (integrirati u *doc, *.rtf…) nego slati kao prilog tekstu!!
– svi prilozi vraćaju se autorima ili udrugama

Radovi se mogu uručiti:
– osobno ili putem pošte u Općinu Donji Kraljevec
– poslati na E-mail: opcina@donjikraljevec.hr

VAŽNO:
– Objavljuje se samo ono što vi želite, tekstovi se samo novinarski obrađuju, radi se lektura i korektura u najosnovnijem obliku
– Ukoliko bude previše materijala reducira se broj fotografija

Nakon navedenog roka zbog složenosti poslova vaše priloge nije moguće uvrstiti.

Nadamo se da ćete nam izaći u susret, omogućiti izdavanje Glasnika i ujedno opravdati suradnju s Općinom Donji Kraljevec.

Srdačan pozdrav!


Načelnik:   Miljenko Horvat

, , ,