Kalendari skupljanja otpada za 2015. godinu

Pre-kom Prelog je objavio Kalendar sakupljanja otpada za 2015. godinu sa terminima odvoza za 2015. godinu (komunalni, biorazgradivi, korisni, glomazni).
Kalendari za 2015. godinu nadodani su iza kalendara za tekuću godinu.

biootpad_9z9a1w9gOsnovna razlika prema prijašnjim godinama je sakupljanje biorazgradivog otpada tako da će se jedan tjedan sakupljati crna kanta (komunalni otpad), a jedan tjedan smeđa kanta (biorazgradivi otpad).
Kalendare odvoza za 2015. godinu dobit će svako domaćinstvo sa uplatnicama u narednih 15 dana.

Kalendar sakupljanja otpada pogledajte na linku