11. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec
SAZIVAM 11.sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za PETAK, 21. studeni 2014.g. s početkom u 18,00 sati
u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED:

  1. Prvo čitanje Proračuna za 2015.g. ,
  2. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Proračun,
  3. Prijedlog odluke o namjeri pristupanja općine Donji Kraljevec Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Regija Mura EGTS“ /materijal u prilogu/,
  4. Prijedlog odluke o imenovanju člana povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske /materijal u prilogu/
  5. Prijedlog odluke o ukidanju  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za nekretninu nerazvrstane ceste
  6. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta ,
  7. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta.
– prihvaćanje zapisnika,

Na sjednicu pozivam:

a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenicu načelnika, gđu. Snježanu Pongrac,
c) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

 

Predsjednik OV:Zoran Strahija, v.r.